Poďakovanie sponzorom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Slovenská humanitná rada

Konto Nádeje

Národná banka Slovenska

S.I.T. a.s. Bratislava

REAS, Ing. Ján Boja

JCP Štúrovo

Prvá penzijná a.s. Bratislava

VÚJE Trnava

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, závod Trenčín

Ing. F. Herkeľ, Poľnohospodárske stavby Prešov

Cestovná kancelária PEGAS, Trenčín

Tatramat Poprad

Agrovaria Štúrovo

Obecný úrad Mužla

ELSTAR Prešov

Novex Mode Nové Zámky

Dezider Szlamka – firma Anditrans

Agrocons Project s.r.o.

SmithKline Beecham

SHS spol. s r.o.

Ing. Alžbeta Bzdúchová

Ing. Margita Škrovánková

Mgr. Martin Kollár

Ing. B. Bryndza, Andrej Grežo, Ing. Mikuláš Gyetven,

Otília Horňáková, Ján Hutyra, Vladimír Julínek, Pál Koditek,

Peter Kollár, Mgr. Katarína Kollárová, Mgr. Zuzana Krčulová,

M. Lindner, Antonín Pech, Ing. Miroslav Petrech,

p. Toth, Dr. Volnik, Ing. František Zapotoka,

rodina Jablonovských, rodina Kákošova

Všetci darcovia 2% dane v nasledujúcich rokoch

 

 

Naša vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri našej činnosti.

 

 Všetkým sponzorom veľmi srdečne ďakujeme!