Články o WS v Slovenčine

ČLÁNKY O WILLIAMSOVOM SYNDRÓME V SLOVENČINE:

 

Jariabková K., Bzdúch V.: Rodičovsko-pacientske organizácie a ich význam v pediatrii. Pediatria, 8, 2013, č.6, s. 294-296.

Bzdúch V., Jariabková K.: Williamsov syndróm – klinické príznaky v detskom veku. Pediatria, 4, 2009, č.5, s. 245-248.

Bzdúch V., Jariabková K.: 15 rokov Spoločnosti Williamsovho syndrómu. Medicínsky monitor, 11, 2006, č.4, s.36.

Bzdúch V., Jariabková K.: História Williamsovho syndrómu. Časopis lékařů českých, 141,  2002, č.20, s.651-655.

Jariabková K.: Využitie etiologických hľadísk v psychologickej diagnostike a intervencii pri mentálnom postihnutí. In: Sarmány-Schuller I., Košč M. (zost.): Psychológia na rázcestí. SPS, Stimul, Bratislava 2002, s.146-148.

Jariabková K.: Osobitosti rečových schopností pri Williamsovom syndróme. In: Lechta V. (zost.), Logopaedica IV, Liečreh Gúth 2001, s.89-93.

Jariabková K.: Charakteristiky správania a osobnosti pri syndrómoch s mentálnou retardáciou. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 35, 2000, č.4, s.323-333.

Jariabková K., Bzdúch V., Glós J.: Williamsov syndróm: Špecifické spôsobilosti a zaradenie v adolescencii a v dospelosti. In: Sarmány-Schuller I., Košč M., Jaššová E. (zost.): Človek na počiatku nového tisícročia. SPS, ČMPS, SKP, MO SR, Bratislava 1998, s.99-101.

Jariabková K., Bzdúch V., Košč M.: Williamsov syndróm: Osobitosti neuropsychologického profilu.  In: Diferenciace a integrace v psychologii (Rozumíme si ještě?). Pro ČMPS vydal Horkel Elektronik Test. Praha 1996, s.157-159.

Bzdúch V., Červeňová O., Justová V., Neradilová M.: Williamsov syndróm s hyperkalciémiou, hyperkalciúriou a nefrokalcinózou. Československá Pediatrie, 49, 1994, č.11, s.680-682.

Glós J., Jariabková K., Bzdúch V.: Neurologické nálezy pri Williamsovom syndróme. Lekársky obzor, 43, 1994, č.11,  s.655-659.

Bzdúch V.: Založenie spoločnosti Williamsovho syndrómu. Československá Pediatrie, 48, 1993,  č.3, s.186-187.

Janišová M., Bzdúch V.: Psychologická charakteristika Williamsovho syndrómu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 27, 1992, č.3, s.237-241.

Bzdúch V., Janišová M., Beránková M., Mašura J.: Ako poznáme Williamsov-Beurenov syndróm? Časopis lékařů českých, 129, 1990, č.39, s.1235-1238.

Bzdúch V., Lukáčová M., Beránková M., Birčák J.:  Williamsov-Beurenov syndróm u chlapca s mozaikou Klinefelterovho syndrómu. Československá  Pediatrie,  44, 1989, č.10, s.622-623.

Bzdúch V., Birčák J., Čižmárová E., Mašura J., Vršanská V.:  Kardiovaskulárne prejavy Williamsovho-Beurenovho syndrómu. Československá Pediatrie, 43, 1988, č.1, s.19-22.