Voda priezračná, skaly nebotyčné a v skalách podoby, ktoré každý len sám vie označiť podľa svojej fantázie. Je to mních či obor, krásavica či orol? Pri rozprávaní pltníka, ktorý s istotou kormidloval dolu Dunajcom, pôsobením nádherného okolia, vône vody, prežívali deti aj dospelí takú pohodu a krásu, po ktorej si aj teraz, keď čítame tieto riadky, všetci vzdychneme a túžime sa tam vrátiť. Ku koncu týždňa sme mali táborák, na ktorý sme pozvali chlapcov z ÚMPM Bardejov a s ktorými sa niektorí poznali ešte zo Špeciálnej olympiády. Svojím spevom a hrou na harmonike nám pripravili pekný večer. Na druhý večer bola diskotéka. Tá spontánna radosť, uvoľnenosť, s ktorou sa naše deti zabávali, sa nedá opísať. Každý od dvoch do 99 rokov vedel tancovať. Už bol neskorý večer, keď sa rozchádzali, aj to so spevom a tancom. Peniazmi sa dá vyčísliť, koľko nás stál pobyt v Bardejovských kúpeľoch. Ale radosť našich detí, priateľstvo, láska, s akou sme sa tam stretli, dobrý pocit, že sme senzačná spoločnosť, v ktorej sa každý dobre cíti, sa vyčísliť nedá. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a pokračovanie našich spoločných zážitkov. 23.7. – 30.7.1994