2% z dane pre hodnotnejší život. ĎAKUJEME

  • Vytlačiť

Spoločnosť Williamsovho syndrómu, ktorá združuje rodiny s deťmi postihnutými Williamsovým syndrómom prosí o poukázanie Vašich 2 % zaplatenej dane z príjmu.

 

Čo je Williamsov syndróm ?

Je to geneticky podmienené ochorenie s multiorgánovým postihnutím a s mentálnym postihnutím stredného až ťažkého stupňa. Postihuje mozog, srdce, cievy, obličky, kĺby, je nevyliečiteľné. Celoživotnou starostlivosťou a rehabilitáciou zo strany rodičov a odborníkov  je však možné skvalitniť život ľudí s Williamsovým syndrómom.

 

Náplň činnosti  Spoločnosti Williamsovho syndrómu :

· Zlepšovanie kvality života ľudí s Williamsovým syndrómom a tým celej rodiny.

· Integrácia ľudí s Williamsovým syndrómom do väčšinovej spoločnosti.

· Organizácia stretnutí  rodín ľudí s Williamsovým syndrómom z celého Slovenska.

· Vzdelávanie a informovanie rodičov o nových výsledkoch výskumu tohto genetického ochorenia, o sociálnej pomoci pre ľudí s postihnutím, o možnostiach ich zaradenia do spoločnosti.

· Organizovanie rehabilitačných a rekondičných pobytov.

· Podpora účasti členov spoločnosti na európskych táboroch mládeže s Williamsovým syndrómom

 

Tlačivá s čiastočne vyplnenými našimi údajmi  Na stiahnutie