2% z dane pre hodnotnejší život. ĎAKUJEME

Spoločnosť Williamsovho syndrómu, ktorá združuje rodiny s deťmi postihnutými Williamsovým syndrómom prosí o poukázanie Vašich 2 % zaplatenej dane z príjmu.

 
 

Náplň činnosti  Spoločnosti Williamsovho syndrómu :

Zlepšenie kvality života jedincov s Williamsovým syndrómom a tým celej rodiny.

Umožnenie spolužitia jedincov s Williamsovým syndrómom v kolektíve so seberovnými
a psychicky a vedomostne príbuznými jedincami.

Integrácia jedincov s Williamsovým syndrómom so zdravými ľuďmi.

Stretnutia všetkých rodín s jedincami s Williamsovým syndrómom z celého Slovenska.

Vzdelávanie a informovanie rodičov o nových výsledkoch výskumu tohto genetického ochorenia, o sociálnej pomoci pre postihnutých jedincov, o možnostiach ich zaradenia v spoločenskom živote.

Organizovanie rehabilitačných cvičení na zlepšenie motoriky.
 
Tlačivá s čiastočne vyplnenými našimi údajmi  Na stiahnutie